Is het laten vegen van de schoorsteen een verplichting?

Een goed werkende schoorsteen is essentieel voor de veiligheid en efficiëntie van je verwarmingssysteem. Maar wist je dat schoorsteenvegen in België verplicht is voor bepaalde situaties? In dit artikel duiken we in de wettelijke verplichtingen rondom schoorsteenvegen, de frequentie van reiniging en de gevolgen van het niet naleven van de regels.

Waarom is schoorsteenvegen verplicht?

schoorsteenvegen verplicht

De verplichting tot schoorsteenvegen is in de eerste plaats bedoeld om de veiligheid van bewoners te waarborgen. Bij verbranding van brandstoffen zoals hout, pellets, kolen en mazout komen er rookgassen vrij die roet en creosoot bevatten. Creosoot is een brandbare substantie die zich afzet in de schoorsteen en kan leiden tot schoorsteenbrand. Regelmatig schoorsteenvegen verwijdert deze afzettingen en minimaliseert het risico op brand.

Daarnaast zorgt een schone schoorsteen voor een goede trek, waardoor de verbranding optimaal verloopt en er minder schadelijke stoffen vrijkomen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van de bewoners.

Voor welke schoorstenen is het verplicht?

De verplichting tot schoorsteenvegen geldt voor schoorstenen die aangesloten zijn op een centraal stooktoestel type B. Dit zijn open verwarmingstoestellen die de verbrandingslucht uit het stooklokaal halen, zoals bepaalde types van houtkachels, pelletkachels en open haarden.

Voor individuele stooktoestellen, zoals gashaarden of mazoutketels, is schoorsteenvegen niet wettelijk verplicht. Het wordt echter wel sterk aangeraden om de schoorsteen regelmatig te laten reinigen om de veiligheid en efficiëntie te waarborgen.

Het aanvragen van een attest

Wanneer het verplicht is om de schoorsteen te laten vegen, heb je schriftelijk bewijs nodig van het feit dat deze taak is uitgevoerd. Dit wordt een attest genoemd. Dit attest kan aangevraagd worden bij de schoorsteenveger, zodat je bewijst hebt indien je een verplichting hebt richting de verzekeraar of de verhuurder van jouw woning. Niet alleen kan het attest als bewijs dienen dat de schoorsteen gereinigd is, maar daarnaast kun je het attest ook inzetten wanneer er een schouwbrand ontstaan is. Dan kan er in ieder geval getoond worden dat het niet door een gebrek aan onderhoud ontstaan is.

Daarnaast is het handig dat je over een attest beschikt wanneer je te maken hebt met een technicus die naar de schoorsteen komt kijken, zodat voorkomen kan worden dat de schoorsteen onnodig voor een tweede keer schoongemaakt wordt. Tot slot kan een attest leiden tot lagere verzekeringskosten. Dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar, maar het kan de moeite waard zijn om aan je verzekeraar te tonen dat het onderhoud ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Hoe vaak moet de schoorsteen geveegd worden?

De frequentie van schoorsteenvegen hangt af van het type brandstof:

  • Vaste brandstoffen (hout, pellets, kolen): Jaarlijks
  • Vloeibare brandstoffen (mazout): Tweejaarlijks
  • Gasvormige brandstoffen (aardgas): Niet verplicht, maar wel aanbevolen om de 2 à 3 jaar

Gevolgen van het niet naleven van de verplichting:

Het niet naleven van de verplichte schoorsteenveging kan verschillende gevolgen hebben:

  • Boetes: Je riskeert een boete als je de schoorsteen niet volgens de voorschriften laat reinigen.
  • Problemen met de verzekering: Bij een schoorsteenbrand kan de verzekering de dekking weigeren als blijkt dat de schoorsteen niet regelmatig is geveegd.
  • Gezondheidsrisico's: Een vervuilde schoorsteen kan leiden tot de uitstoot van koolmonoxide, een giftig gas dat ernstige gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Hoeveel kost het onderhoud aan een schoorsteen?

De prijs die je afrekent voor de onderhoudskosten aan een schoorsteen zijn afhankelijk van de taak die de schoorsteenveger uitvoert. Er zijn drie taken die een schoorsteenveger voor je kan uitvoeren:

  • Het reinigen van de schoorsteen: het schoonmaken van het rookkanaal is één van de belangrijkste taken van een schoorsteenveger. De kosten hiervan liggen gemiddeld tussen de 60 en 100 euro. Het is tevens mogelijk om meerdere schouwen schoon te laten maken, wat bij de meeste bedrijven een mooie korting per schoorsteen kan opleveren.
  • Het schoonmaken van de schouw en de centrale verwarming: wanneer de schoorsteen gelinkt is aan de centrale verwarming, is het mogelijk om deze beide te laten schoonmaken. Deze taak wordt uitgevoerd door een erkend technicus. Doordat zowel de schoorsteen als de cv-installatie gereinigd worden, ligt de prijs van deze klus iets hoger. Gemiddeld zul je tussen de 100 en 150 euro hiervoor moeten betalen.
  • Camera inspectie: tot slot kan het zijn dat er nog steeds problemen zijn nadat de schoorsteen gereinigd is door de schoorsteenveger. In dat soort gevallen is het aan te raden om een camera inspectie uit te laten voeren, zodat het probleem opgespoord kan worden. Veelal heb je in dat soort gevallen te maken met scheuren of barsten in de schoorsteen, waarbij het van belang is om de locatie van deze scheuren of barsten te vinden. De prijs van een camera inspectie ligt veelal rond de 100 euro.

Tot slot zijn er nog andere factoren die van invloed kunnen zijn op de uiteindelijke prijs. Denk hierbij aan eventuele verplaatsingskosten, de hoeveelheid vuil dat zich in de schoorsteen bevindt en het laten repareren van mogelijke lekkages in de schoorsteen.

Copyright © 2017 schouwonderhoudwillems.be. Alle Rechten Voorbehouden.Sitemap