Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

Wat veroorzaakt een schoorsteenbrand, hoe voorkom je een schouwbrand en wat moet je doen als er één plaatsvindt? Een schoorsteenbrand komt vaker voor dan je misschien zou denken, bij ongeveer 33% van alle woningbranden ligt een schouwbrand ten grondslag van de algehele brand. Gelukkig kun je de kans op een schoorsteenbrand minimaliseren door de schoorsteen goed te onderhouden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Hieronder kun je meer lezen over de stappen die je kunt nemen om de risico’s tot een minimum te beperken. Daarnaast kun je meer lezen over wat een schoorsteenbrand kan veroorzaken, hoe je een dergelijke brand kan voorkomen en wat je kunt doen als er een brand heeft plaatsgevonden.

Hoe wordt een schoorsteenbrand veroorzaakt?

Er zijn meerdere aanwijsbare oorzaken mogelijk bij een schoorsteenbrand. Ten eerste is uit onderzoek gebleken dat schoorsteenbranden vaker voor komen bij haarden die gebruik maken van hout en bij kachels die runnen op kolen of mazout. Dit komt omdat deze soorten brandstof roetresten achterlaten in de rookkanalen van schoorstenen. Deze roetresten kunnen vlam vatten, zeker wanneer er te weinig onderhoud gepleegd wordt. Immers hopen de roetresten zich meer en meer op wanneer schoorstenen niet gereinigd worden, wat de kans op schoorsteenbranden significant vergroot. Bij gashaarden is de kans op een schoorsteenbrand juist kleiner, want deze type haarden laten geen roetresten achter in het rookkanaal.

Daarnaast kunnen externe factoren van buiten de haard invloed hebben op het risico op een schoorsteenbrand. Ten eerste zijn er vogels. Deze diertjes hebben nog wel eens de neiging om vogelnesten te bouwen in schoorstenen. De takjes die hiervoor gebruikt worden kunnen echter vlam vatten. Daarnaast kunnen bladeren een risico vormen wanneer ze in het rookkanaal belanden. Immers kunnen deze ook vlam vatten. Gelukkig zijn er tekenen waar je op kunt letten, om schoorsteenbranden te voorkomen. Als je steeds meer rook in huis ziet, betekent dit dat de schoorsteen niet meer goed trekt. In dat geval wordt het aangeraden om de schoorsteen te laten reinigen door een schouwveger.

Hoe kan een schoorsteenbrand voorkomen worden?

Veelal ligt slecht onderhoud ten grondslag aan branden in de schoorsteen. Het niet vaak genoeg reinigen van de schouw vergroot niet alleen de kans op branden, maar het kan ook CO-vergiftiging onder de bewoners tot gevolg hebben. Je kunt CO-vergiftiging herkennen aan een aantal symptomen: je voelt je wat duizelig en tevens misselijk, met braakneigingen als gevolg. Veelal treden deze symptomen op in een bepaalde ruimte binnen de woning, veelal de plek waar zich een haard bevindt. De gevolgen kunnen heftig zijn, van flauwvallen tot aan de dood.

Reinigen van de schoorsteen

Alleen al om deze redenen, maar ook om een schouwbrand te voorkomen, is het van belang om de schouw regelmatig te laten kuisen. Vooral wanneer rook in de kamer terecht kom, ben je op het punt beland dat het reinigen van de schoorsteen snel uitgevoerd dient te worden. Gelukkig zijn er vele schouwvegers beschikbaar die je binnen no time uit de brand kunnen helpen. Het goed schoonmaken van de schoorsteen is dus een goede manier om schoorsteenbranden te voorkomen.

Verplichte reiniging van de schoorsteen

Voor menig huiseigenaar is het verplicht om de schoorsteen minimaal eens per jaar te laten reinigen. Dit kan afgedwongen worden door de verzekeraar, maar ook de verhuurder kan dit van je eisen. Veelal is deze taak een verplichting wanneer je beschikt over een centrale verwarming die direct aangesloten zit op de schoorsteen en gebruik maakt van hout, kolen of pellets als brandstof. Wanneer de centrale verwarming gebruik maakt van gas, dien je minstens eens in de twee jaar de schoorsteen te laten reinigen door een erkende schouwveger. Gemiddeld kost dit tussen de 60 en 100 euro per rookkanaal.

Repareren van de schoorsteen

Het reinigen van de schoorsteen is een goede manier op problemen voor te zijn, want voorkomen is immers beter dan genezen. Echter kan het zijn dat er al problemen met de schoorsteen zijn. Een goede indicator hiervan is een slechte afvoer van de rook, die blijft hangen in een kamer. Dit betekent dat de schoorsteen niet meer voldoende trekt, wat kan wijzen op een barst, scheur of poreuze voegen. In dat geval dien je een erkend vakman te laten kijken naar de schoorsteen.

Dit gebeurt vaak via een camera inspectie, zodat een correcte diagnose gesteld kan worden. Vervolgens wordt er overgegaan op het herstellen van de schoorsteen, bijvoorbeeld het laten vervangen van de poreuze voegen. De prijs varieert: zo moet je rekenen op 40 euro per vierkante meter voor het vervangen van groeven en 12,5 euro per vierkante meter voor het vervangen van gebroken stenen binnen de schoorsteen.

Verwarmingstoestellen onderhouden en plaatsing van een roetschuif

Tot slot zijn er nog twee manieren om schoorsteenbranden te voorkomen. Door de gehele centrale verwarming te laten controleren door een technicus voorkom je dat deze voor problemen kan zorgen. Dit kost zo’n 100 tot 150 euro. Tot slot kun je er voor kiezen om een roetschuif te laten plaatsen, wat een uitkomst is wanneer je de schoorsteen moeilijk kunt bereiken. Dit vangt de roetresten op, zodat je deze ophoping eenvoudiger kunt verwijderen.

Copyright © 2017 schouwonderhoudwillems.be. Alle Rechten Voorbehouden.Sitemap