Dakrenovatie : Prijzen en Offerte

Een dakrenovatie is een grote klus, maar kan een enorme invloed hebben op de uitstraling en waarde van uw woning. Of het nu gaat om het vervangen van oude dakpannen, het repareren van lekkages of het toevoegen van isolatie, dakrenovatie kan een belangrijke stap zijn om uw huis comfortabeler, energiezuiniger en meer waard te maken. Maar waar moet u beginnen als het gaat om dakrenovatie? Hoe weet u welke materialen het beste bij uw huis passen, en hoe kiest u een professionele aannemer die het werk naar behoren kan uitvoeren? In dit artikel geven we u praktische tips en advies over dakrenovatie, zodat u goed geïnformeerd kunt beslissen wat voor uw huis het beste is. Van het bepalen van uw budget tot het kiezen van de juiste materialen en aannemer, we hebben alle belangrijke aspecten van dakrenovatie voor u op een rij gezet.

dakrenovatie

Hoeveel kost een dakrenovatie?

Een dakrenovatie kan zo eenvoudig zijn als het schoonmaken van de dakpannen of leien, maar het kan ook een complete verandering van de dakbedekking inhouden, evenals de reparatie of volledige herbouw van de dakstructuur! Tussen deze uitersten evolueren de prijzen heel logisch!

Dakrenovatie: criteria voor prijsvariatie

De prijs van een dakrenovatie hangt af van verschillende criteria zoals :

 1. De oppervlakte van het dak: hoe groter het dak, hoe hoger de prijs van een dakrenovatie.
 2. De staat van het dak: tussen een paar dakpannen of leien die vervangen moeten worden en een heel dak dat vernieuwd moet worden, inclusief het raamwerk, zal de prijs die in rekening wordt gebracht variëren.
 3. Het materiaal van het dak: sommige materialen zijn duurder dan andere. Kleitegels en natuurleien zijn altijd duurder dan hun tegenhanger, betontegels en synthetische leien.
 4. De staat van de dakstructuur: als uw dakstructuur opnieuw moet worden gemaakt, heeft dat gevolgen voor uw budget.
 5. Dakramen: als die op uw dak zitten, kan dat van invloed zijn op de prijs.
 6. Dakhellingen

Let op: als een dak opnieuw wordt gedekt, worden heel vaak ook de goten en de dakgoten opgeknapt. Afhankelijk van het gekozen materiaal (koper, zink of PVC) lopen de prijzen sterk uiteen. Gemiddeld vertegenwoordigt een drainagesysteem ongeveer 10% van het totale renovatiebudget.

Dakrenovatie: prijs per m2

De gemiddelde prijs van een volledige dakrenovatie inclusief dakbedekking (pannen, leien, staal, zink, ...), raamwerk en isolatie is ongeveer: 85 € tot 400 € per m2.

De prijs hangt af van de gekozen materialen, de staat van de dakconstructie en de vorm van het dak.

De prijzen worden ter indicatie gegeven. Zij houden geen rekening met technische specificaties, de keuze van materialen, de complexiteit van het werk en geografische bijzonderheden.

Type dakrenovatiePrijs per m2
Dak vervangen door nieuw€190 tot €300
(framing, dakbedekking en isolatie) 
Groen dak installatieBijna €65
(groen dak of ecodak) 
Houten daklijst vervangen€65 tot €120
Raamwerkbehandeling€60 tot €150
(indien aangetast door schimmels of houtborende insecten) 
Reiniging, mosverwijdering en behandeling van een dak€10 tot €30
Dakcoating wijzigen€30 tot meer dan €200
(Prijs varieert afhankelijk van de aard van de coating)

Dakbedekking: prijs per m2

Type tegelsPrijs per m2
Terracotta tegels€45 per m2
Betonnen dakpannen30 € per m2
Laat dak€65 per m2
Shingle dak€15 per m2
Dak met dakbedekking€120 per m2
Steeldak€35 per m2
Groen dak€60 per m2
Zinken dak55 € per m2

Prijzen dakisolatie

Type dakisolatiePrijs per m2
Dakisolatie van binnenuit€55 tot €120
Dakisolatie van buitenaf120 € tot 350 €

Waarom uw dak renoveren?

Er zijn drie belangrijke redenen om een dak te renoveren:

 • In een noodgeval als er een lek ontstaat en het huis overstroomt,
 • Als onderdeel van een complete renovatie van een bestaand gebouw,
 • In het kader van een zolderverbouwing, al dan niet in combinatie met een verhoging

1. Renovatie van een lekkend dak

Na een storm of de val van een boom op het dak, bijvoorbeeld, kunnen dakpannen of -leien worden afgescheurd, waardoor de dakconstructie wordt overgeleverd aan de elementen.

In deze uitzonderlijke situatie moet het dak dringend worden gerenoveerd. Vaak gedekt door een verzekering, wordt dakbedekking in deze context op dezelfde manier uitgevoerd als de bestaande.
Aangezien het dak is doorbroken, moeten de werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd om waterschade in het gebouw te beperken.

In deze uitzonderlijke situatie moet de dakrenovatie dringend gebeuren. Vaak worden dakreparaties in dit verband gedekt door verzekeringsmaatschappijen en uitgevoerd alsof het dezelfde is als voorheen.
Aangezien het dak is doorbroken, moeten de werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd om waterschade in het gebouw te beperken.

In het algemeen beperkt dakrenovatie zich tot het vervangen van de dakpannen of leien waar deze zijn afgescheurd. De dakconstructie wordt vooraf gecontroleerd.

In geval van grote schade zal de urgentie van de reparatie gevolgd worden door een volledige herstelling van het dak.

2. Een oud dak renoveren

Als je een oud huis koopt, is het dak niet altijd gegarandeerd. Het dak moet volledig vernieuwd worden voordat er binnen gewerkt kan worden. Er zijn verschillende soorten daken, en dit is het ideale moment om de meest geschikte stijl en materialen te kiezen.

Afhankelijk van de staat van het dak kan de hele dakstructuur worden verwijderd. Daartoe worden de tegels of leien verwijderd en het raamwerk vervangen. Voordat het dak wordt bedekt met nieuwe pannen of leien.

3. Renovatie en verhoging van het dak om een zolder te creëren

Wanneer het huis te klein wordt en u ruimte moet winnen, kan het verbouwen van de zolder de oplossing bieden voor uw wens tot uitbreiding.

 • Als de hoogte onder het dak voldoende is, kan het dak blijven zitten. Een eenvoudige controle van de dakstructuur zal worden uitgevoerd alvorens, indien nodig, over te gaan tot het vervangen van de pannen of leien. U maakt van de gelegenheid gebruik om dakramen en optimale isolatie te installeren.
 • Wanneer de hoogte onder het dak onvoldoende is, is het mogelijk het dak te verhogen.

Dit houdt in dat de tegels of leien en het raamwerk worden verwijderd en de muren met een paar briesblokken worden verhoogd. Dan kan het dak er weer op.

Opmerking: Het is ook mogelijk een volledige verdieping aan een gebouw toe te voegen. Dit staat bekend als het verhogen van uw huis. Deze operatie is echter niet zonder risico, omdat vooraf de sterkte van de fundering moet worden berekend vanwege het extra gewicht dat moet worden gedragen.

Een nieuw dak: de te volgen stappen

Een dak vernieuwen is een zaak voor een specialist. Timmerman, dakdekker, zinkwerker: de beroepen die verband houden met de dakbedekking van een huis zijn zeer technisch.

Als de helling niet goed is, kan er water onder de pannen komen en kan het dak lekken. Hoe ouder het huis, hoe ingewikkelder het wordt. Hoe ouder het gebouw, hoe groter het risico dat het dak doorhangt. Als het dak een plat dak is, komt kwel nog vaker voor.

Met andere woorden, een dakbedekking of een nieuwe dakbedekking is alleen weggelegd voor professionals!

> Er zijn 4 hoofdfasen in een totale dakrenovatie:

Fase 1: Voorafgaande diagnose van het dak

De reparatie van een volledig dak vereist allereerst een diagnose van het bestaande dak.

 • Is het een kwestie van een paar tegels of leien vervangen?
 • Zijn de bekledingselementen herstelbaar?
 • Is het dak asbestvrij?
 • Wat is de staat van de dakconstructie?
 • Is de zoldervloer al geïsoleerd?
 • Wilt u in de toekomst zonnepanelen installeren?

Voor elke vraag variëren de antwoorden de uitvoeringstermijnen en de prijzen van de offertes.

Stap 2: Voorbereiding van het terrein en formaliteiten

De voorbereiding van de bouwplaats begint met de administratieve formaliteiten.

> Kleine dakreparaties of het schoonmaken van het dak vereisen geen formaliteiten.

> Wanneer de werkzaamheden leiden tot een wijziging van het buitenaanzicht zal een voorafgaande verklaring van werkzaamheden noodzakelijk zijn (voorbeeld voor een glazen dak).

Dit is met name het geval bij een wijziging van de kleur van het dak of een volledige herbedekking, d.w.z. als u de gehele dakbedekking wijzigt.

> Wanneer het gaat om een wijziging van de grootte van het dak, een wijziging van de helling om ruimte onder het dak te creëren, de aanleg van een terrasdak ter vervanging van een hellend dak, of wanneer u de dakbedekking wijzigt (dakpannen vervangen door leien bijvoorbeeld), moet u een bouwvergunning aanvragen.

Een bouwvergunning is nodig als uw huis in een beschermd gebied staat, bijvoorbeeld bij een historisch monument.

Belangrijk: Naast de administratieve procedures wordt een dakrenovatieproject vaak bemoeilijkt door de hoogte van de gevels. Wanneer steigers nodig zijn en deze de openbare weg binnendringen, moet een vergunning worden aangevraagd.

Stap 3: Verwijdering van het dak en herziening van de dakstructuur

Het verwijderen van het dak bestaat uit het verwijderen van de gehele dakbedekking en het blootleggen van de dakstructuur.

Tijdens de werkzaamheden wordt het dak afgedekt om schade aan het huis bij regen te voorkomen. Als er nog te redden delen van de dakbedekking zijn, worden die terzijde gelegd. Beschadigde tegels en leien worden gerecycleerd.

Bij de voorlopige diagnose moet normaal gesproken de toestand van de dakconstructie zijn beoordeeld. Afhankelijk van de diagnose kan het nodig zijn bepaalde elementen te veranderen.

In geval van aantasting door houtboorders moet de hele dakconstructie worden getest en behandeld.

Stap 4: heraanleg dak

Een nieuwe dakbedekking wordt uitgevoerd op een gezonde dakstructuur.

Om ervoor te zorgen dat het dak waterdicht en geïsoleerd is, worden tussen de panlatten en de bedekking verschillende tussenlagen aangebracht.

> Het scherm onder het dak:

Bitumenplaten, microgeperforeerde synthetische folies, dampdoorlatende schermen (HPV) of reflecterende schermen.

Het dakscherm beschermt de constructie tegen water, sneeuw, stof, zand en het binnendringen van kleine dieren. Het voorkomt dat het dak door de wind omhoog komt en verbetert de ventilatie van het dak.

> De dampdrempel :

Het dampscherm, dat kan bestaan uit bitumenvilt of aluminiumfolie, voorkomt dat de waterdamp in het huis stagneert.

> Afhankelijk van het verlies of de verbouwing van de zolder wordt de isolatie rechtstreeks op de vloer of onder het dak aangebracht.
> Het dak wordt opnieuw bedekt met de oorspronkelijke bedekking (pannen/leien), of met een nieuwe bedekking. Alle systemen voor de afvoer van regenwater (gootstukken, dakgoten, enz.) worden verbeterd.

Renovatie van uw dak: administratieve formaliteiten

Als u uw dak op dezelfde manier vervangt, wat in de meeste gevallen het geval is, is er geen verklaring van werken nodig en is er geen bouwvergunning nodig. Als u echter het uiterlijk van uw dak of uw dakstructuur wijzigt (verandering van de bekleding, toevoeging van een dakraam, wijziging van de helling, enz.), als de dakreparatiewerkzaamheden een vergroting van de woonruimte (toevoeging van een verdieping of verhoging van het dak) en/of een wijziging van het uiterlijk van het huis inhouden, moet u vooraf een verklaring van de werkzaamheden indienen bij uw gemeente.

> In dat geval is een voorafgaande verklaring van werken of een bouwvergunning vereist:

De voorafgaande aangifte van werken

Dit geldt voor projecten waarbij een nieuw vloeroppervlak van 5 tot 20 m2 wordt gecreëerd.

Of van 20 tot 40 m2 in gemeenten met een POS of PLU, indien de totale oppervlakte van het huis na de werkzaamheden toch minder dan 150 m2 bedraagt.

Voor de plaatsing van een dakraam en de wijziging van de dakconstructie en de dakbedekking is eveneens een voorafgaande verklaring van werkzaamheden vereist.

Bouwvergunning

Betreft projecten voor het creëren van een vloeroppervlak van meer dan 20 m2 (of 40 m2 voor gemeenten met een POS of PLU).

Het is ook vereist als de dragende constructie van het huis wordt gewijzigd of als de gevel wordt gewijzigd.

Let op: Als de totale woonoppervlakte van uw woning na de werkzaamheden meer dan 150 m2 bedraagt, moet u een architect inschakelen.

Hoe isoleert u uw dak bij renovatie?

Het dak is het element dat de meeste warmte verliest (gemiddeld 30%) in een huis.

De in het huis geproduceerde warmte stijgt systematisch op, en als het dak slecht geïsoleerd is, ontsnapt de warmte via het dak. Dit soort isolatieproblemen verhoogt uw energiefactuur aanzienlijk en beperkt het thermisch comfort in uw woning.

> Gevallen waarin het essentieel is om uw dak te isoleren :

 • Als uw dak nog steeds niet geïsoleerd is (de energieverliezen zijn enorm en uw comfort wordt aangetast).
 • Is uw dak al geïsoleerd? Controleer in dat geval of de dikte van de aangebrachte isolatie voldoet aan de minimumnormen (efficiëntie van de isolatie) en of deze in goede staat is. Het volstaat dat u niet weet dat er water is binnengedrongen om bijvoorbeeld uw isolatie ondoeltreffend te maken.

Soorten dakisolatie

Om dit probleem op te lossen kunt u uw dak isoleren met verschillende technieken:

 1. Dakisolatie van binnenuit
 2. Dakisolatie van buitenaf
 3. Isoleren van verloren gegane zolderruimte (niet bewoonbaar)

1. Dakisolatie van binnenuit

Bij dakisolatie van binnenuit wordt de binnenbekleding van de dakplaten verwijderd om isolatieproducten (glaswol, steenwol, enz.) in de spanten aan te brengen.

Breng vervolgens uw bekleding aan (hout, gipsplaat, enz.).

+ Om te weten: Dit is een eenvoudiger en goedkoper systeem dan externe isolatie, maar de verwijdering van koudebruggen is delicater. Je kan wat leefruimte verliezen.

2. Dakisolatie van buitenaf

Er zijn verschillende technieken voor dakisolatie van buitenaf. U kunt kiezen voor dakisolatie met behulp van sarking. Hierbij worden opeenvolgende lagen isolatie op uw dak gelegd.

Of, traditioneler, u kunt kiezen voor zelfdragende panelen (chevron dozen of sandwichpanelen).

+ Om te weten: Beide technieken zijn zeer doeltreffend, maar moeten door professionals worden uitgevoerd om het best mogelijke resultaat te verkrijgen. Het kost meer dan interne isolatie, maar het is een zeer goede oplossing, vooral als u uw zolder wilt verbouwen.

3. Isoleren van verloren gegane (onbewoonbare) zolders

Als u uw zolder niet wilt verbouwen, kunt u kiezen voor inblaasisolatie. Dit is een snelle, voordelige en effectieve manier om uw zolder te isoleren!

Het werkt door pluisjes in de zolder te blazen, die een gelijkmatige laag vormen voor een uitstekende isolatie!

Gids voor isolatie en renovatie van het buitendak

Wat zijn de voordelen van dakisolatie van buitenaf?

Wist u dat een slecht geïsoleerd dak gemiddeld 30% van het warmteverlies in een woning veroorzaakt?

Het is een van de elementen, samen met de muren (tussen 15 en 20%), die het meeste warmteverlies veroorzaken en om dit probleem aan te pakken kan externe dakisolatie een goede oplossing zijn.

> Uw dak aan de buitenkant isoleren is een ambitieus project, dat duur kan zijn, maar op lange termijn zal het u veel voordelen opleveren, want u verbetert uw dagelijks comfort door de koudebruggen in uw dak te verminderen.

+ Voordelen van externe isolatie :

 • Een verlaging van uw energierekening (minder verwarming in de winter en minder airconditioning in de zomer)
 • Als u uw zolder wilt verbouwen, is isolatie van buitenaf een van de meest geschikte oplossingen, omdat u geen woonruimte verliest.
 • Bij doorverkoop zal de waarde van uw woning hoger zijn.

Dakisolatietechnieken van buitenaf

> Uw dak isoleren met sarking

Sarking is een techniek om een dak van buitenaf te isoleren, waarbij verschillende opeenvolgende lagen op het dak worden aangebracht om de isolatie ervan te optimaliseren.

Sarking wordt uitgevoerd op uw dakstructuur, kaal. De installatie van elk element gebeurt geleidelijk, van binnen naar buiten (bevestiging van de bekleding op de spanten, installatie van het scherm onder het dak, isolatiepanelen, enz.)

Dakisolatie door sarking is een veel gebruikte techniek voor dakisolatie van buitenaf.

Uw dak isoleren met zelfdragende panelen

> Raakvlakken

Isolatie met chevron dozen wordt rechtstreeks op de gordingen van de dakconstructie uitgevoerd. Het is een isolatieoplossing die net zo interessant is als sarking omdat deze panelen zeer sterk zijn, in verschillende lengtes verkrijgbaar zijn en :

 • De afwerking van het binnenplafond(de achterkant is bewerkt om als plafond te dienen)
 • Thermische isolatie
 • Steun voor de latten
 • Ventilatie van uw dak

> Sandwichpanelen

Stijve panelen die bestaan uit 3 boven elkaar liggende lagen, sandwichpanelen vormen één zelfdragend element (decoratieve onderzijde, isolerende strook en waterdichte bovenzijde).

Ze worden rechtstreeks op de gordingen of spanten geplaatst en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren en maten. Het is een alles-in-één systeem, dat gemakkelijk te installeren is, maar toch de tussenkomst van gekwalificeerde vakmensen vereist.

Renovatie van daken: Steun en subsidies

> Op het gebied van energierenovatie stimuleren de staat en de lokale overheden renovatiewerkzaamheden door bepaalde steun en subsidies toe te kennen.
Natuurlijk moet aan bepaalde criteria worden voldaan om ervan te kunnen profiteren.

Voordat u aan uw dakisolatiewerkzaamheden van buitenaf begint, moet u zich goed informeren over alle beschikbare hulp.

Een huis kan niet zonder een dak. Dankzij goede dakbedekking kan een dak tientallen jaren meegaan. Toch heeft een dak ook regelmatig onderhoud nodig. Van eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden tot grondige renovatie. Door het dak tijdig te onderhouden kan slijtage worden voorkomen en vervanging jarenlang worden uitgesteld. Daarnaast ziet uw woning er uiteraard een stuk aantrekkelijker uit met een net dak. Voor dakrenovatie kunt u terecht bij Schouwonderhoud, de specialist op het gebied van schoorstenen en daken.

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan voor dakrenovatie. is schoorsteenveger uw vertrouwde adres voor alle dakwerken.

Welk type dakbedekking heeft u?

Een dak is gemaakt om seizoenen te trotseren, en de bewoners veilig en droog te houden. Er zijn diverse soorten dakbedekking waaronder de bekende dakpannen, metaal of bitumen voor platte daken. Voor elk type dakbedekking geldt een andere levensduur, en ook een afwijkende onderhoudscyclus. Onderhoud aan uw dak kan later veel kosten besparen. Voor dakrenovatie kunt het beste de mogelijkheden tijdig opvragen bij de specialist, ook als u niet direct problemen ondervindt. Bij tijdige dakrenovatie door Schouwonderhoud kunt u later veel schade en kosten besparen.

Waarom kiezen voor dakrenovatie ?

Er zijn verschillende redenen om uw dak te laten schoonmaken, onderhouden of renoveren zoals deze:

 • Op daken met dakpannen van klei of keramiek zal er op termijn vocht in de poriën komen, ook kan er mos ontstaan. Dit kan per zijde van het huis verschillen, afhankelijk van de lichtval. Deze vervuiling kan het afbraakproces van de dakpannen aanzienlijk versnellen.
 • Kleine scheuren en barsten in de dakbedekking kunnen op termijn voor grote problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan wateroverlast in huis. Bij een plat dak met bitumen als dakbedekking kunnen er scheuren ontstaan waardoor water zich kan ophopen. Met name bij platte daken waar de waterafvoer niet altijd optimaal is kan regenwater op termijn voor aanzienlijke problemen zorgen.
 • Wanneer uw huis te koop staat is het niet alleen belangrijk dat uw huis er mooier uitziet dan de rest van straat, de waarde van uw huis wordt ook bepaald door de staat van het dak. Door tijdig te kiezen voor dakrenovatie kunt u de waarde van uw woning in deze regio verhogen.

Zwakke punten bij daken

Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen die bijdragen aan de schade bij het dak, let op deze zwakke punten of schakel de specialist bij dakrenovatie in.

 • Wanneer u mos laat groeien op het dak houdt dit groen ook vocht vast, dit zal inwerken op de integriteit van de dakpannen of de dakbedekking.
 • Regelmatig dakgoten reinigen kan veel problemen besparen, wanneer regenwater niet kan wegstromen hoopt het zich op. Dit kan in kieren sijpelen of door het gewicht op het dak drukken.
 • Een dakpan die stuk is of dakleer met scheuren zorgt ervoor dat het dak niet langer waterdicht is. Neerslag kan in deze kieren komen waardoor het dak van binnenuit kan gaan rotten.

In veel gevallen kunt u dergelijke zwakke punten later verhelpen middels dakrenovatie. kunt u vertrouwen op de diensten van Schouwonderhoud, neem direct contact op voor meer informatie.

Wij zijn actief in volgende werkgebieden:

Provincie antwerpen

Provincie Limburg


Provincie Oost-Vlaanderen


Provincie Vlaams-Brabant

Provincie West-Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest